• Bel Nu:

    +32 (0)14 412 777

Klant Login

Contact

COVID-19 verklaring

By Jade Miles, Wednesday, 11th March 2020 | 0 comments

OASIS Group houdt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 ('coronavirus disease 2019') nauwlettend in de gaten via verschillende beschikbare officiële kanalen, waaronder de overheid en de gezondheidsautoriteiten uit de landen waarin we actief zijn.

We hebben de volgende voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd om besmetting op de werkvloer te voorkomen:

  • We hebben een comité samengesteld om de risico's en potentiële effecten van COVID-19 op onze Teamleden, klanten en bedrijven te beoordelen, te bewaken en te beheersen.
  • Het comité volgt voortdurend de status en de wereldwijde ontwikkelingen van COVID-19, met name in de landen waarin we actief zijn.                 
  • We maken onze Teamleden bewust van een verhoogd risico van eventuele cyberaanvallen omdat criminelen COVID-19 kunnen gebruiken om gevoelige persoonlijke informatie te verkrijgen.
  • We evalueren en updaten onze bedrijfscontinuïteitsplan zodat we onze services kunnen blijven leveren in het geval dat COVID-19 tot een pandemie wordt uitgeroepen of een groot aantal van onze Teamleden worden getroffen door COVID-19 en niet in staat zijn om te werken.
  • Teamleden zijn geïnformeerd over de maatregelen die genomen kunnen worden om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Managers zijn ingelicht over hoe voorvallen of potentiële voorvallen moeten worden aangepakt volgens juridische en HR-richtlijnen.
  • Als meerdere Teamleden arbeidsongeschikt worden vanwege COVID-19, zullen we onmiddellijk ervoor zorgen dat ons bedrijfscontinuïteitsplan in werking kan treden dat zal worden beheerd door ons crisismanagement-team.
  • Als wij onze reguliere diensten niet aan klanten kunnen leveren, of als we verwachten dat onze diensten worden verstoord, zullen we dit aan onze klanten melden zodra we hiervan op de hoogte zijn en zullen we de meest veiligste en geschikte werkwijze / aanpak communiceren om onze klant van dienst te zijn.
  • Alle bezoekers en opdrachtnemers die één van onze locaties bezoeken moeten een verklaring invullen waarin wordt bevestigd dat ze geen bekende symptomen van COVID-19 hebben en niet in contact zijn geweest met een persoon die met het virus is geïnfecteerd. Toegang wordt geweigerd als er geen bevestiging kan worden gegeven.

Aanvullende informatie met betrekking tot COVID-19 is te vinden bij de lokale gezondheidsinstanties in elk land.