• Bel Nu:

    +32 (0)14 412 777

Klant Login

Contact

Onderwijs


Effectief beheer van grootvolume dossiers van leerlingen en medewerkers

Onderwijsinstellingen beheren vaak een grote hoeveelheid dossiers.
De grote hoeveelheid informatie die moet worden bijgehouden, vereist een consistent en goed georganiseerd beheersysteem. En omdat deze grote volumes vaak op meerdere locaties worden bewaard, is het moeilijk om deze efficiënt te beheren. De medewerkers van OASIS zijn getraind in het doelgericht omgaan met veel dossiers tegelijkertijd en kunnen u goede ideeën aan de hand doen. Bovendien beschikken veel schoolgebouwen niet over de extra ruimte die nodig is om deze grote volumes op te slaan. Met de oplossingen van OASIS komt er meer ruimte vrij voor onderwijsactiviteiten.


Hanteer een vast budget voor uw archiefbeheer

OASIS begrijpt dat veel onderwijsinstellingen te maken hebben met een strikt budget.
Onderwijsinstellingen moeten zuinig met hun budget omspringen. OASIS kan samen met uw instelling een programma voor informatiebeheer ontwikkelen waarbij u zeker bent van een vast jaarbudget. U weet dan precies hoeveel u kwijt bent aan uw informatiebeheer en kunt erop vertrouwen dat het bedrag dat er in de begroting voor is uitgetrokken, niet wordt overschreden.

 
Bescherm uw onderwijsinstelling tegen privacyschendingen

Omdat onderwijsinstellingen gevoelige informatie bijhouden, moeten ze zich houden aan een strikt beleid en procedures voor het beheer van dossiers en informatie.
Om te voldoen aan privacywetgeving voor leerlingen en medewerkers is het belangrijk dat instellingen beschikken over een goed functionerend programma voor informatiebeheer. OASIS is op de hoogte van de meest recente beleidsregels en procedures die op dit gebied gelden. In onze dienstverlening passen we de hoogste normen toe die binnen de sector gehanteerd worden.