FAQ Digitalisering documenten en archief

Wat zijn de voordelen van digitalisering?

Eén van de belangrijkste voordelen van digitalisering is dat u aanzienlijk minder tijd kwijt bent aan het terugvinden van uw dossiers. Door digitalisering bespaart u op opslagruimte en -kosten. Bovendien is digitalisering een aantrekkelijke optie voor bedrijven die opereren vanuit meerdere locaties waarbij het nodig is dat verschillende werknemers toegang hebben tot dezelfde informatie.

Moeten alle bedrijfsdocumenten worden ingescand?

Nee. Het is financieel niet aantrekkelijk om documenten die zijn voorzien van een vernietigingsdatum of die niet frequent worden ingezien in te scannen. De medewerkers van OASIS overleggen met u welke dossiers het beste ingescand kunnen worden.

Welk type dossiers kan worden ingescand?

OASIS scant uiteenlopende soorten en formaten documenten, zoals brieven, juridische documenten en blauwdrukken.

Hoe bepaal ik wat de beste manier is om mijn gedigitaliseerde dossiers te indexeren?

Een goede indexering is onmisbaar voor het gemakkelijk terugvinden van digitale dossiers. U moet uw dossiers indexeren op basis van de informatie die later nodig is om ze te kunnen terugvinden. OASIS kan u helpen bij het opzetten van een goed indexsysteem. OASIS biedt u een indexering op maat, passend bij de behoeften van uw bedrijf. Ook biedt OASIS een OCR-optie om u te helpen bij het opzoeken en ophalen van uw digitale dossiers.

Heb ik na het inscannen online toegang tot mijn dossiers?

Ja. OASIS biedt een online informatie management systeem op maat, waarmee u direct toegang hebt tot uw dossiers.